Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Świdniku

KIM JESTEŚMY

Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Świdniku należy do rodziny kościołów, które w swoich przeżyciach nawiązują do tradycji pierwszych chrześcijan. Podobnie jak oni, przeżywamy przemianę naszego życia, chrzest w Duchu Świętym ze znakiem mówienia nowymi językami oraz doświadczamy nadnaturalnej manifestacji darów Ducha Świętego zwanych charyzmatami. Jesteśmy częścią ogólnoświatowego Kościoła, który założył Chrystus, kiedy wypowiedział następujące słowa: "... na tej skale zbuduję Kościół mój ..." (Ewangelia Mateusza 16:18).

Podstawą organizacyjną Kościoła jest wiara w Jezusa Chrystusa jako jedynego Boga i Głowę Kościoła. Każdy kto jest posłuszny Słowu Bożemu staje się członkiem Kościoła. Dlatego wyznania o charakterze ewangelicznym nie widzą potrzeby tworzenia wielkich organizacji religijnych, zarządzanych centralnie przez jednego ziemskiego zwierzchnika, ale wierzą w jedność wszystkich biblijnie wierzących, bez względu na szyld określający ich wyznanie.

Zbór "Koinonia" w Świdniku powstał w 1986 roku i jest częścią chrześcijaństwa ewangelikalnego (w Polsce ok. 40 tysięcy, na świecie ponad 700 milionów chrześcijan). Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Świdniku został zarejestrowany zgodnie z prawem RP, a następnie wpisany do rejestru kościołów do działu A pod poz. 25.

Działalność Zboru "Koinonia":

1. Podczas naszych nabożeństw uwielbiamy Boga, głosimy Słowo Boże oraz modlimy się o zbawienie ludzi, uzdrowienie ciała, uwolnienie od demonów oraz o pozbycie się nałogów, a także o pojednanie w małżeństwach i rodzinach.

2. Działalność charytatywna obejmuje pomoc ubogim i potrzebującym oraz pomoc dzieciom (organizujemy kolonie, Dzień Dziecka, rozdajemy prezenty w akcji Gwiazdkowa Niespodzianka, etc.). Obecnie docieramy z pomocą do mieszkańców powiatu świdnickiego.

3. W akcji "Ewangelia dla Polski" od 1988 do 2003 roku rozdano półtora miliona traktatów na terenie RP.

4. Usługujemy zespołowo w lokalnych wspólnotach na terenie Polski i za granicą.

Stanie się chrześcijaninem to osobista decyzja każdego człowieka. Dlatego też nawet nasze dzieci, aby zostać członkami Kościoła, muszą spełnić biblijne warunki, do których należy przede wszystkim nowonarodzenie, czyli przyjęcie Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela i uznanie Go Panem swojego życia. Wiara ta musi zostać zamanifestowana m.in. poprzez świadomy chrzest wodny. Kierowanie się tymi zasadami jest bardzo istotne, ponieważ jest to zgodne z Pismem Świętym, które uczy na przykładach, że życie człowieka może zmienić tylko Jezus i rozpoczyna On ten proces od wnętrza, od serca człowieka, a dopiero w ślad za tą wewnętrzną przemianą ludzkiego serca idą zmiany w postępowaniu człowieka i jego stylu życia. Żadne programy, systemy czy organizacje nie są w stanie zmienić życia człowieka, jeżeli najpierw nie nastąpi przemiana jego wnętrza. Jesteśmy wdzięczni Bogu za zmiany zachodzące w naszym kraju, za wolność i za demokrację, jednakże wiemy, że wolność i demokracja nie są w stanie dokonać przemiany ludzkiego życia. Obserwujemy, że ludzie, pomimo zdobytej wolności osobistej i wolności poglądów, stają się niewolnikami zarabiania pieniędzy za wszelką cenę, obojętnięją na ludzką krzywdę i niesprawiedliwość społeczną. Obserwujemy w kraju wzrost przemocy i dewiacji seksualnych, i że coraz więcej osób popada w nałogi, wielu przeżywa osamotnienie, wielu popada w biedę, wielu staje się bezdomnymi.

W naszym przekonaniu popartym prawdami Pisma Świętego jedynie Jezus Chrystus może zmienić oblicze naszego kraju. Ta zmiana dokona się, gdy polskie społeczeństwo uzna Jezusa Chrystusa za swojego Jedynego Pana i Zbawiciela. Naszą gorącą modlitwą jest, aby stało się to jak najszybciej.

©2006-2023 KCHWE Świdnik <><