Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Świdniku


Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Świdniku
ul. RACŁAWICKA 38/44, DOM RZEMIOSŁA
1 PIĘTRO, nad POCZTĄ !!!

» ZOBACZ MAPKĘ!AKTUALNOŚCI


Zapraszamy na nabożeństwa w formie transmisji online na naszej stronie Facebook
Tradycyjne nabożeństwa, w związku z rozporządzeniem rządu, nie odbywają się do odwołania.
Dla tych, którzy dotychczas finansowo wspomagali działanie naszego zboru podczas spotkań lub chcą wesprzeć je teraz, podajemy numer konta: 14124024701111001044333477


Aktualności również na Facebooku - KCHWE Świdnik


W niedzielę 9 czerwca naszym gościem będzie Maria Dąbrowska.
Zapraszamy na nabożeństwo o godz. 10:00


W dniach 25-26 maja odbyło się w naszym zborze Seminarium Ewangelizacyjne , które poprowadził Oleg Suchacki - biskup w denominacji kościelnej liczącej 250 zborów, starszy w Kościele w miejscowości Mangan na Ukrainie, założycielem Międzynarodowej Misji Przebudzenia, wraz z żoną prowadzi pracę duszpastersko - misyjną w 8 krajach w Europie, organizując seminaria poświęcone efektywnej ewangelizacji, zakładania Kościołów oraz szkolenia dla liderów kościoła.
Wykłady z 25 maja oraz poselstwo wygłoszone w niedzielę jest już dostępne w zakładce "Nauczanie: Usługa gości"
Posłuchaj! Zainspiruj się!


Post to czas, kiedy ciało schodzi na drugi plan i staranie o jego potrzeby nie ciąży nam. Dzięki temu koncentrujemy się na naszym duchu i wyżej możemy się w nim wzbić.
Zapraszamy na wspólną modlitwę połączoną z postem, by w wierze i wspólnym wołaniu dotknąć Bożych obietnic i wskazówek, by sięgnąć po inspiracje i instrukcje z góry. Bądź z nami!
Spotykamy w środę i czwartek (27 i 28 lutego) o godz. 19.00.W środę 12 grudnia zapraszamy na wspólną modlitwę kościołów zaangażowanych w wydarzenie Czas Przełomu Lublin 2019 oraz tych, dla których żywe jest pragnienie, by nasze miasta, nasz region, nasz kraj były miejscem Bożego nawiedzenia, gdzie Boża chwała i moc manifestują się w działaniu.
Spotkanie odbędzie się w Lublinie, ul. Krochmalna 24 (Kościół Charisma), godz. 18:30.
Niech naszą wizją na ten czas będzie Oblubienica skupiona na swoim Ukochanym, który ma przyjść.


W czwartek 6 grudnia o godz. 19:00 w Kościele Zielonoświątkowym "Oaza" odbędzie się spotkanie modlitewne, na którym wspólnie wołać będziemy o nasz kraj i region.
To spotkanie nie tylko liderów różnych kościołów. To czas, kiedy jako modlitewnicy i wstawiennicy, których Bóg pragnie obudzić w nas wszystkich, połączymy nasze modlitwy, by dotknąć nieba i sprowadzić rzeczywistość Królestwa dla tej ziemi.
Zapraszamy!


W środę 14 listopada zapraszamy na wspólną modlitwę kościołów zaangażowanych w wydarzenie Czas Przełomu Lublin 2019.
Spotkanie odbędzie się w Lublinie, ul. Krochmalna 24 (Kościół Charisma), godz. 18:30.
Będzie to czas przygotowania do lutowej ewangelizacji, przygotowania przez modlitwę drogi dla Pana ( Iz. 40,3-5 )


Wideorelacja z uroczystości 30-lecia naszego zboru jest już dostępna na naszym kanale w serwisie YouTube.
Linki do poszczególnych części poniżej:
Cz. 1. Uwielbienie
Cz. 2. Historia
Cz. 3. Wystąpienia

Zapraszamy do obejrzenia!

Zapraszamy na spotkanie w piątek, 2 listopada o godz. 18.00.
Naszym gościem będzie Maria Dąbrowska.
Przyjdź, posłuchaj nauczania, którego tematem będzie modlitwa i zdobywanie przez nią władzy nad miastem i regionem.
Po nauczaniu modlitwa o nasze współne i indywidualne potrzeby.
Serdecznie zapraszamy!
Przyjdź, usłysz Boży głos, daj natchnąć się do działania!

Na niedzielnym nabożeństwie 28 października naszym gościem był pastor Andrzej Jeziernicki z żoną Dorotą.
Pastor Andrzej jest prezbiterem naczelnym Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej oraz pastorem zboru w Kielcach.
Jego nauczanie wygłoszone w naszym zborze jest już dostępne w dziale Nauczanie.
Zapraszamy do posłuchania lub pobrania w formacie mp3.


W sobotę 20 października weźmiemy udział w spotkaniu postno-modlitewnym zborów Lubelszczyzny.
Spotkanie w Lubartowie połączone będzie z usługą proroka Aziza Solimana.
Zapraszamy w imieniu organizatorów. Więcej informacji na stronie wydarzenia.


"I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić, i szukać mojego oblicza, i odwrócą się od swoich złych dróg, to Ja wysłucham z niebios, i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię.I będą moje oczy otwarte, i moje uszy uważne na modlitwę w tym miejscu zanoszoną".

Tego pragniemy. Uzdrowienia naszej ziemi i Bożych odpowiedzi na nasze wołanie.
Dlatego, by wypełniła się obietnica z II Krn. 7:14-15, spotykamy się na wspólnej modlitwie połączonej z postem, by uniżyć się przed Panem, szukać Go w jedności.

W środę 3 października spotkanie w ramach Czas przełomu: Modlitwa w Lublinie o 18:30 na Krochmalnej 24
w czwartek i piątek natomiast w naszym zborze o 19:00.

Bądźcie z nami! Niech wypełnia się Boża wola dla tej ziemi!

22 września organizujemy spotkanie z okazji 30-lecia naszego zboru.
Będzie to czas wspólnego uwielbienia i modlitwy, którymi podziękujemy Bogu za minione lata, ale również prosić będziemy o kolejne, które są przed nami.
Spotykamy się, by razem świętować i cieszyć się. Wspominać i myśleć o przyszłości.
Jeśli tego dnia zaplanowaliście być z nami - raz jeszcze serdecznie zapraszamy.
Dla tych, z którymi nie spotkamy się w tym dniu, przygotujemy krótką relację na naszej stronie i na Facebooku.
Miejsce spotkania - Hotel Kaprys, Świdnik, ul. Orzeszkowej 1. Start godz. 17:00  17 sierpnia odbędzie się w naszym zborze I Forum Ewangelizacyjne Młodych. Rozpoczęcie godz. 16.00, planowane zakończenie ok. 21:30.
Szczegółowy plan i więcej informacji na stronie wydarzenia w serwisie Facebook - https://www.facebook.com/events/1208551352617693/
Zapraszamy młodych i młodych duchem :)
  W dn. 26-27 sierpnia 2017 odbyła się w naszym zborze mini-konferencja z udziałem Luz Marie Worth, misjonarką z Anglii.
Zapraszamy do pobrania jej poselstw z działu "Nauczanie".
  W dn. 21-22 stycznia 2017 gościliśmy ewangelistę Jakuba Kamińskiego, byłego piłkarza.
Zapraszamy do pobrania jego poselstw z działu "Nauczanie".  W dn. 10 i 18 grudnia 2016r. gościliśmy z usługą proroczą s. Marię Dąbrowską.
Zapraszamy do pobrania jej poselstw z działu "Nauczanie".


  W dn. 2-4 września 2016 gościliśmy Keira Taylera, ewangelistę z RPA,.
Zapraszamy do pobrania poselstw z konferencji z jego udziałem z działu "Nauczanie".


  W dn. 27-28 stycznia 2016 mieliśmy mini-konferencję z udziałem Malcolma i Lynne Isles oraz Jeffa Finleya ze zboru Capital City Church w Edynburgu.
Zapraszamy do pobrania ich poselstw z działu "Nauczanie".


  W dn. 17 stycznia 2016 r. gościliśmy Antona Antonowicza, misjonarza Kościoła Mesjańskiego KEMO w Kijowie.
Zapraszamy do pobrania jego kazania z działu "Nauczanie".


  W dn. 7-8 listopada 2015 gościliśmy Keira Taylera, ewangelistę z RPA,.
Zapraszamy do pobrania kazań z konferencji z jego udziałem z działu "Nauczanie".


  W dn. 13 września 2015r. gościliśmy z usługą proroczą s. Marię Dąbrowską.
Zapraszamy do pobrania jej poselstwa z działu "Nauczanie".


  W dn. 24-26.04.2015 gościliśmy ewangelistkę Luz Marie Worth z Anglii.
Zapraszamy do pobrania kazań z konferencji z jej udziałem z linku "Nauczanie".


  W dn. 28 marca 2015r. gościliśmy z usługą proroczą s. Marię Dąbrowską.
Zapraszamy do pobrania jej poselstwa z działu "Nauczanie".


  W dn. 22 marca 2015r. w naszym zborze odbyła się prezentacja pt. "Napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie", przygotowana przez OpenDoors - Międzynarodową służbę prześladowanym chrześcijanom na świecie.
Zapis audio do pobrania w dziale "Nauczanie".


  W dn. 21 marca 2015r. w naszym zborze odbyło się spotkanie w ramach akcji "Międzynarodowa modlitwa przeciw antysemityzmowi i nazizmowi".


  W dn. 17-18 grudnia 2014 r. w naszym zborze odbyła się mini-konferencja mesjańska pt. "Święto Hanuki - Odnowienie Świątyni Bożej" z udziałem Antona Antonowicza, misjonarza Kościoła Mesjańskiego KEMO w Kijowie.
Zapraszamy do pobrania kazań w formacie mp3 z tej konferencji z działu "Nauczanie".


  W dn. 30 listopada 2014 gościliśmy z usługą proroczą brata Ryszarda Krzywego.
Zapraszamy do pobrania jego poselstwa z działu "Nauczanie".


  W dn. 22 listopada 2014 gościliśmy Keira Taylera, ewangelistę z RPA, oraz Marka Ellwooda, pastora zboru The Bridge w Pickering w Kanadzie.
Zapraszamy do pobrania ich poselstw w dziale "Nauczanie".


  W dn. 17-18 września 2014r. w naszym zborze usługiwał ewangelista GRAHAM POWELL z Kanady.
Zapraszamy do pobrania kazań z konferencji z jego udziałem z działu "Nauczanie".


  W dn. 29-31.08.2014 gościliśmy ewangelistkę Luz Marie Worth z Anglii.
Zapraszamy do pobrania kazań z konferencji z jej udziałem z linku "Nauczanie".


  W dn. 23 lipca 2014 r. na naszym letnim obozie w Kunowie odbyła się mini-konferencja pt. "UZDROWIENIE" z usługującym Leszkiem Korzenieckim.
Zapraszamy do pobrania kazań w formacie mp3 z tej konferencji z działu "Nauczanie".


  W dn. 17-22 czerwca 2014 r. w naszym zborze odbyła się Konferencja mesjańska "Żydzi i nie-Żydzi razem w Jezusie" z udziałem Antona Antonowicza, misjonarza Kościoła Mesjańskiego KEMO w Kijowie.
Zapraszamy do pobrania kazań w formacie mp3 z tej konferencji z działu "Nauczanie".


  W sobotę 15 marca 2014 r. odbyło się w naszym zborze spotkanie zborów Lubelszczyzny połączone z postem.


  W dn. 27-29 grudnia 2013 r. w naszym zborze odbyła się konferencja pt.: DUCH ŚWIĘTY i DZIAŁANIE W JEGO DARACH.
Usługujący: Maria Dąbrowska, zespół modlitewny z Białorusi, Robert Harpeniuk i Tomasz Mańko.
Zapraszamy do pobrania kazań w formacie mp3 z tej konferencji z działu "Nauczanie".


  Od 17 listopada 2013 spotykamy się w nowym lokalu w DOMU RZEMIOSŁA,
a 8 grudnia nastąpiło jego oficjalne otwarcie.


  W dn. 2 listopada 2013 gościliśmy Keira Taylera, ewangelistę z RPA.
Zapraszamy do pobrania jego poselstwa w formacie mp3:
Kościół - nośnik przebudzenia /52 min., 17MB/


  W sobotę 12.10.2013 o godz. 17 odbyło się w naszym zborze spotkanie zborów Lubelszczyzny połączone z postem.


W dniach 28 i 29.09.2013 gościliśmy ewangelistkę Luz Marie Worth z Anglii
Zapraszamy do pobrania jej kazań w formacie mp3:
2013.09.29 - Zasady Królestwa Bożego (Mat.5) /106 min., 36MB/
2013.09.28 - Niebo, cz.2 /49 min., 17MB/
2013.09.28 - Niebo, cz.1 /59 min., 23MB/


  W niedzielę 11.08.2013 Kościół Zielonoświątkowy Oaza w Lublinie zaprasza na:
Marsz dla Jezusa i Nabożeństwo na Placu Zamkowym w Lublinie
11:00 - 13:00 SPOTKANIE Z EWANGELIĄ (w tym koncert, przesłanie na niedzielę i modlitwa o uzdrowienie)
13:00 - 15:00 MARSZ DLA JEZUSA
15:00 - 17:00 KID'S CLUB - zapraszamy wszystkie dzieci do wspólnej zabawy!
17:30 Wykład zawodowego lektora uzależnień i terapeuty oraz modlitwa uwolnienia
19:00 Koncert (w programie m.in występ kapeli cygańskiej)
Na zakończenie: Modlitwa o rozwiązanie indywidualnych problemów.
WSTĘP WOLNY !!!
Więcej informacji: Kościół Zielonoświątkowy Oaza


  W niedzielę 16 grudnia 2012 r. gościliśmy pastora i ewangelistę Leszka Korzenieckiego.
Zapraszamy do pobrania jego kazania w formacie mp3:
Leszek Korzeniecki: Ewangelia jest mocą Bożą /98 min., 29MB/


  W lipcu 2012 Kościoły Lubelszczyzny wspólnie z Misyjnym Obozem Wędrownym zapraszają na Marsz dla Jezusa, po którym odbędzie się koncert oraz Spotkanie z Uzdrowieniem.
1. 15 lipca w Łęcznej: 16:30 - Marsz: ul. Przemysłowa 4; 18:00 - program główny: boisko przy ul. Jaśminowej.
2. 16 lipca w Świdniku: 16:30 - Marsz: rondo na ul. Wyszyńskiego; 18:00 - program główny: Muszla Koncertowa przy MCUS.
3. 18 lipca w Lubartowie: 17:00 - Marsz: Rynek; 18:00 - program główny: Rynek.
Modlitwy o chorych dokonywane będą BEZPŁATNIE w imieniu Pana Jezusa Chrystusa!
WSTĘP WOLNY !!!


  17 marca 2012 (sobota) wspólnie ze Szkołą Chwały i Uwielbienia "KANA"
zapraszamy na spotkanie z Jerzym Rycharskim,
pastorem Kościoła Bożego w Chrystusie w Kaliszu.
Spotkanie odbędzie się w godz. 10-16 w Lublinie, ul. Rynek 17 (I piętro).
Więcej informacji na stronie www.uwielbienie.net .


  19 listopada 2011 (sobota) wspólnie ze Szkołą Chwały i Uwielbienia "KANA"
zapraszamy na spotkanie z Ulfem Christianssonem, liderem legendarnej grupy JERUSALEM.
Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.30. Miejsce: Lublin, ul. Krochmalna 24 (I piętro).
Więcej informacji na stronie www.uwielbienie.net .


  30 lipca 2011 (sobota) wspólnie z Misyjnym Obozem Wędrownym zapraszamy:

WSTĘP WOLNY !!!  Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Świdniku
nr konta: 14 1240 2470 1111 0010 4433 3477

©2006-2024 KCHWE Świdnik <><